Война не закончена до тех пор, пока не захоронен последний солдат

06.10.2017

Ссылка на видео с youtube:  https://youtu.be/szgtC-aaJcY